Ringvej Syd ved Skive får ny asfalt

Trafikanterne kan se frem til en bedre køreoplevelse, når asfaltarbejdet er afsluttet. (Foto: Vejdirektoratet)
dato

Omkring tre kilometer af Ringvej Syd ved Skive får lagt ny og bedre asfalt fra lørdag den 4. maj og cirka tre uger frem. Strækningen bliver spærret, mens arbejdet står på.

Vejdirektoratet udskifter cirka tre kilometer asfalt på Ringvej Syd ved Skive på strækningen mellem Sdr. Boulevard og Herningvej inklusive rundkørslerne i hver ende. Derudover kommer der også ny asfalt på rundkørslen ved Viborgvej.

Arbejdet begynder lørdag den 4. maj klokken 06.00 og strækker sig over cirka tre uger afhængig af vejret.

Vejdirektoratets entreprenør starter med at fræse den gamle belægning af. Herefter repareres bærelaget, og bagefter bliver der lagt ny asfalt ovenpå. Til slut påføres striber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Information til trafikanter og vejens naboer
Af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed bliver Ringvej Syd spærret, og trafikken ledes i stedet ad omkørsel via Skive by. Beboere med ejendomme på strækningen vil stadig have adgang med forsigtig kørsel.

Vejarbejdet kommer til at blive udført i dagtimerne. Eneste undtagelse er rundkørslerne, hvor arbejdet vil foregå om natten. Rundkørslerne ved Viborgvej og Sdr. Boulevard vil blive spærret under arbejdet, mens trafikken igennem rundkørslen på Herningvej vil blive styret med trafiklys.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og beboere i området.

Gode råd til trafikanter 
På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk

Kilde: Vejdirektoratet