60 pårørende til borgere med handicap mødtes til dialog

Foto: Skive Kommune.
dato

60 pårørende til handicappede borgere deltog i en dialogaften, hvor de delte erfaringer og bekymringer.

Aftenens oplægsholder, Vibeke Larsen, en selvstændig handicapkonsulent og søster til en bror med Downs, delte sine erfaringer om lovgivning, muligheder og dilemmaer som værge. Hun understregede, at det kan være svært at tage stilling til svære spørgsmål som flytning til nyt botilbud eller genoplivning ved hjertestop.

Forældre, ægtefæller og søskende til handicappede var til stede, og mange delte deres tanker og bekymringer. Jane Toft, mor til en handicappet datter, udtrykte, at det var rart at møde forståelse og få mulighed for at give råd til andre.

Der blev også diskuteret dilemmaer og perspektiver i grupper. Nogle talte om forventningerne til søskende, når forældrene ikke længere er der, mens andre diskuterede udfordringerne ved tavshedspligt over for voksne børn med handicap.

Vibeke Larsen understregede, at ingen situationer er ens, og at det er vigtigt, at hver familie finder den løsning, der er bedst for dem. Aftenen sluttede med uddelingen af Handicapprisen.


https://skive.dk/nyheder/sas-social/60-paaroerende-til-borgere-med-handicap-moedtes-til-dialog/
Kilde: Skive Kommune